Φρουτεμπορική Κατερίνης

Φρουτεμπορική Κατερίνης

Φρουτεμπορική Κατερίνης

PER SEASON

459.984
kilometers traveled by our trucks
5 634
tons of fresh fruits delivered to our customers
457
routes between Crete - Thessaloniki
10.987
clients and selling points

Packing