Φρουτεμπορική Κατερίνης

Φρουτεμπορική Κατερίνης

Φρουτεμπορική Κατερίνης

ΦΡΟΥΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

459.984
χιλιόμετρα διένυσαν τα φορτηγά μας
5 634
τόνους φρέσκα φρούτα φέραμε κοντά σας
457
δρομολόγια από Κρήτη-Θεσσαλονίκη
10.987
πελάτες και σημεία πώλησης των φρούτων μας

Συσκευαστήριο